Yatırımcılar

Yatırımcılarımızın çoğunluğunu kurumsal yatırımcılar oluşturmaktadır. Ayrıca uluslararası yatırımlar yapan aile serveti yönetim ofisi yatırımcılarımız da bulunmaktadır.

Kurumsal yatırımcılarımızdan bazıları şunlardır;

  • Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF), Avrupa Yatırım Bankası, KOSGEB ve T.C. Hazinesi ortaklığıyla kurulmuş olan Ankara merkezli bir yatırım fonudur
  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  Kamu-özel ortaklığında kurulmuş olan Ankara merkezli bir girişim destekleme vakfıdır
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),  Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 66 ayrı devletin ortak girişimiyle kurulmuş Londra merkezli özerk bir yatırım bankasıdır
  • Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Dünya Bankası’nın Washington merkezli bir iştirakidir
  • Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Avrupa Yatırım Bankası’nın Lüksemburg merkezli bir iştirakidir
  • Almanya Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG), Almanya İmar Kredi Bankası’nın Köln merkezli bir iştirakidir
  • Hollanda Girişim Destekleme Bankası (FMO), Lahey merkezli bir kalkınma bankasıdır