Kurumsal Sorumluluk

Sosyal ve çevresel faktörlerin, hem yaşadığımız dünya için hayati önemde olduğunun hem de ortaklıklarımızın değerine doğrudan etki yaptığının bilincindeyiz. Ve işimizin bu boyutunu ciddiyetle ele alıyoruz. Ortak olduğumuz şirketlerde bu faktörlerin gözetiliyor ve etkin şekilde yönetiliyor olmasının, şirketlerin başarıyla büyümesinde ve ortaklarımız için sürdürülebilir değer yaratılmasında kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle:

  • Çevre, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve işçi sağlığı alanlarında yayınlanmış tüm kanun ve yönetmeliklere tam uyum sağlanmasını güvence altına alıyoruz.
  • Ortaklık öncesi inceleme ve sonrasındaki şirket yönetimi süreçlerinde çevresel ve sosyal riskleri mutlaka değerlendiriyor ve alınması gereken önlemleri alıyoruz.
  • İş ahlakı konusunda en yüksek standartlara bağlı kalıyor ve bütün faaliyetlerimizde şeffaflığı koruyoruz.
  • Ortak olduğumuz şirketlerin yönetimlerini ve hissedarlarını bu kuralları anlamaları ve tavizsiz uygumaları konusunda eğitiyor, teşvik ediyor ve denetliyoruz.
Meeting Room